Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek i struktura własnościowa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie powstało w 1980 r. w celu zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie publicznego transportu pasażerskiego oraz przewozów pracowniczych w dynamicznie rozwijającym się Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym. 1 kwietnia 2008 roku Przedsiębiorstwo Państwowe zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, natomiast w marcu 2010 roku Spółka została skomunalizowana poprzez objęcie 100% udziałów przez Powiat Bełchatowski.

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.563.000,00 zł  (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)  i dzieli się na  35.630  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści) udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie posiada nieruchomości w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 2 (siedziba Spółki) oraz w Zelowie, przy ul. Płockiej 2. Wszystkie grunty są w użytkowaniu wieczystym, natomiast budynki stanowią własność Spółki.

 

.